Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PROJEKTY EFS

Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach

 

     

 

Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. do 31.08.2014 r.

 

Projektodawca: Politechnika Świętokrzyska

 

Partnerzy:

1. Kuratorium Oświaty w Kielcach

uczelnie wyższe:

2. University of Zilina - Žilinská univerzita

3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

4. Hochschule Deggendorf

 

Cel główny projektu:

Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych 30 techników z Świętokrzyskiego latach 2012-2014 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w oparciu o model koordynacji działań I współpracy między systemem szkolnictwa wyższego a systemem oświaty na bazie partnerstwa ponadnarodowego.

 

• Liczba szkół o profilu zawodowym biorących udział w projekcie: 30

• Planowana liczba uczniów techników, którzy objęci zostaną co najmniej jedną formą wsparcia realizowaną w ramach projektu: 1660

 

Projekt będący odpowiedzią na wzrastające aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym obejmuje wsparciem aż 30 techników z woj. świętokrzyskiego. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli skorzystać między innymi z dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach projektu przewiduje się organizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli techników za granicą. Zajęcia w trakcie zagranicznych warsztatów edukacyjnych prowadzone będą przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Będą one uwzględniać innowacyjne metody kształcenia cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Uczniowie w ramach projektu będą mogli skorzystać z kursów informatycznych prowadzonych przez nauczycieli Politechniki Świętokrzyskiej. Jedno z zadań obejmie budowę portalu i opracowanie kursu e-learningowego we współpracy informatyków z Polski i uczelni partnerskich przy udziale nauczycieli techników w celu doskonalenia ich kompetencji w zakresie nowoczesnych narzędzi stosowanych w nauczaniu (eliminacja „bariery cyfrowej”). Projekt zakłada również doradztwo zawodowe w formie grupowej i warsztaty umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, metody i techniki uczenia się, motywowanie do kształcenia), ponadto zorganizowane zostaną wizyty studyjne dla grup uczniów w Politechnice Świętokrzyskiej.

 

W ramach projektu dla uczniów naszej szkoły realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Zajęcia Dydaktyczno–Wyrównawcze ZDW – z matematyki dla grupy około 16 osobowej uczniów, wyłonionej w drodze rekrutacji (rekomendowani uczniowie z klas maturalnych Szkoły)

-realizowane w Szkole przez nauczyciela szkolnego – 30h,

-realizowane w Szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej – 2h,

-okres realizacji – po jednej grupie uczniów w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

 

Zajęcia Dydaktyczno–Wyrównawcze ZDW – z fizyki dla grupy około 10 osobowej uczniów, wyłonionej w drodze rekrutacji (rekomendowani uczniowie z klas maturalnych Szkoły)

-realizowane w Szkole przez nauczyciela szkolnego – 15h,

-realizowane w Szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej – 2h,

-okres realizacji – po jednej grupie uczniów w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

 

Zajęcia Doskonalące ZD – z matematyki dla grupy około 10 osobowej uczniów osiągających lepsze wyniki w nauce, realizowane w Szkole przez nauczyciela akademickiego z Politechniki Świętokrzyskiej – 12h,

-okres realizacji – jedna grupa uczniów w szkole w ciągu dwóch lat szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

 

Warsztaty edukacyjne za granicą – WE – dla uczniów wyłonionych w drodze rekrutacji spośród biorących udział w zajęciach doskonalących oraz dla nauczycieli

-realizowane w trzech zagranicznych uczelniach partnerskich – pobyty 7 – dniowe po dwóch uczniów z każdej szkoły w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014,

-realizowane w trzech zagranicznych uczelniach partnerskich – pobyty 7 – dniowe dla nauczycieli szkół po jednym nauczycielu z każdej szkoły w ciągu dwóch lat szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014, nauczyciele zobowiązani będą po warsztatach do opracowania jednego, łącznego opracowania rekomendacji w formie raportu.

 

Warsztaty Popularno Naukowe WPN – dla grup około 20 – osobowych uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji

-dodatkowe zajęcia pozaszkolne realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej w formie warsztatów popularno naukowych tj. wykład autorski pracownika naukowego, zwiedzanie laboratoriów, spotkanie z władzami uczelni,

-zajęcia, wyjazdowe (autokar) jednodniowe, w Kielcach z nauczycielami opiekunami szkolnymi,

-każdy uczeń otrzyma pakiet dydaktyczny (notatnik, długopis) oraz lunch.

 

Kurs Informatyczny KI – dla grup około 16 – osobowych uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji spośród uczniów pełnoletnich

-dodatkowe zajęcia pozaszkolne realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej w formie kursów informatycznych, tematyka kursu – Autocad lub Budowa Stron Internetowych.

 

Kurs e–learningowy KEL – dla około 50 uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji

-kurs z nowoczesnych technik informatycznych,

-uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty uczestnictwa w kursie.

 

Doradztwo zawodowe DZ – dla uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji

-doradztwo zawodowe w formie grupowej – 8h dydaktycznych.

 

Warsztaty umiejętności miękkich WUM – dla uczniów, wyłonionych w drodze rekrutacji

-warsztaty umiejętności miękkich w formie grupowej – 6h dydaktycznych.

 

Ewelina Banasiewicz-Szczygieł

 


 

Zajęcia z fizyki w ramach projektu „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską"

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z fizyki w ramach projektu „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach” rozpoczęły się w listopadzie 2012 roku.

W dniu 26.10.2012r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 14 uczestników do udziału w projekcie z klasy 2L technikum. Dodatkowo na zajęcia przychodzili uczniowie z innych klas- 2Lp, 2Lb, 3Lp oraz uczniowie z klasy 2L nie będący uczestnikami projektu. Zajęcia rozpoczęły lekcje wprowadzające, dotyczące zjawisk, praw, wielkości fizycznych z zakresu grawitacji, elektrostatyki i prądu elektrycznego.

W drugiej części uczniowie rozwiązywali zadania i problemy dotyczące poznanych zagadnień.

W części trzeciej – praktycznej uczniowie montowali zestawy ćwiczeniowe i dokonywali pomiarów wielkości fizycznych. Częścią czwartą zajęć był sprawdzian końcowy, w którym wszyscy uczestnicy projektu wykazali się wysokim stopniem opanowania wiadomości i umiejętności.

Wszyscy uczestnicy zajęć byli zadowoleni i chętni do dalszej pracy.

 

Krystyna Pazera

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską”

 

Uczniowie "Konarskiego" na Politechnice Świętokrzyskiej

 

Dodatkowe zajęcia pozaszkolne realizowane w Politechnice Świętokrzyskiej w formie kursów informatycznych

 

Zajęcia doskonalące z matematyki

 

Wykład matematyczny

 

Wyjazd szkoleniowy na Słowację

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie