Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Konarski Kwitnie Zawodowo!

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). Nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0034/19.

Głównym celem Projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia wśród 150 uczniów (106 mężczyzn i 44 kobiet) Zespołu Szkół nr1 w Jędrzejowie i wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunku informatyka i ekonomiczno–reklamowych poprzez nabycie kompetencji kluczowych, kompetencji zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych przez 60 uczniów (38 mężczyzn i 22 kobiet) do 31 sierpnia 2021 r.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

Kursy zawodowe dla uczestników:

 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej - 30-godzinny kurs dla uczestników z klas I-II (technik ekonomista, technik reklamy).
 • Sieci komputerowe - 30-godzinny kurs dla uczestników z klas I-II (technik informatyk).
 • Kurs prawa jazdy kat. B dla informatyków – kurs przeznaczony dla 15 uczniów z klas II i III (technik informatyk).

 

Dodatkowo uczestnicy projekt wezmą udział w następujących zajęciach:

 • Język angielski - 20-godzinny kurs dla uczestników z klas I-III.
 • Matematyka - 20-godzinny kurs dla uczestników z klas I-III.
 • Cyberbezpieczeństwo - umiejętność poruszania się w sieci - 8 godzinny kurs dla uczestników z klas I-III.
 • Przedsiębiorczość w biznesie - 8-godzinny kurs dla uczestników z klas I-III.
 • Savoir vivre w pracy – 8-godzinne szkolenie dla uczestników z klas I-III.

 

W trakcie trwania projektu przewidziane są również:

 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z branży ekonomicznej, reklamowej, informatycznej lub wystawienniczej (Kielce/Kraków/Katowice).
 • Wizyty na targach branżowych.
 • Staże zawodowe - przewidziana jest organizacja i przeprowadzenie stażu zawodowego u pracodawców dla najlepszych 30 uczestników projektu/edycję.

 


 

Do pobrania:

 

Regulamin Projektu i rekrutacji

Karta rekrutacyjna

Dokumenty uczestnika projektu

 

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie