Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). Nr projektu: RPSW. 08.05.01-26-0084/16

Głównym celem Projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia wśród 168 uczniów (131 mężczyzn i 37 kobiet) profilu informatycznego i logistycznego Technikum nr 1, działającym w ramach ZSP 1 oraz wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunku technik informatyk i technik logistyk poprzez nabycie kompetencji kluczowych, kompetencji zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych przez 80 uczniów (63 mężczyzn i 17 kobiet) do 31 sierpnia 2019 r.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

 

Marcin Bielecki

 


 

Działania w ramach projektu:

 

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych

Logistycy w Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach

Logistycy w PerfectDoor

Informatycy w Transition Technologies PSC

Szkolenie „Przedsiębiorczość w otoczeniu biznesu”

 

 

Do pobrania:

 

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin staży

Regulamin projektu i rekrutacji

Dokumenty uczestnika projektu

Karta rekrutacyjna

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie