Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

PROJEKTY EFS

Hotelarze Przyszłości

 

     

 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do 75 uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

 

Czas trwania projektu projektu: 01.09.2012 - 30.06.2014r.

 

Cel ogólny projektu: Podniesienie poziomu wykształcenia i zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 75 uczniów Technikum Hotelarskiego w Jędrzejowie w okresie od 09.2012 do 30.06.2014r.

 

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziane są zajęcia:

• Diagnoza predyspozycji zawodowych i sformułowanie opinii wskazującej optymalny wybór zawodu (5 grup): zadanie ma na celu utworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania dotyczącego kariery zawodowej: autoprezentacja, określenie słabych i mocnych stron, prezentacji zawodowych oraz poszukiwanie możliwości rozwoju. Prowadzący - Barbara Terczyńska.

• Warsztaty motywacyjne z pedagogiem szkolnym (5 grup): Zagadnienia realizowane na warsztatach w dużej mierze będą dotyczyły: rodzajów motywacji i ich wpływu na osiągnie zamierzonych celów, czynników demotywujących i sprzyjających motywacji, diagnozy osobistego potencjału, umiejętności efektywnego uczenia się. Prowadzący - Małgorzata Wielińska.

• Praktyczna nauka obsługi gości hotelowych (2 grupy): organizacja i technika pracy działu gastronomicznego, przygotowanie sali na przyjęcie gości, podstawowe technik obsługi, zasady przyjmowania i realizacja zamówień, serwowanie potraw i napojów. Prowadzący - Marcin Białek.

• Organizacja pracy w różnych pionach zakładu hotelarskiego (2 grupy): organizacja i technika pracy w recepcji, wyposażenie techniczne hotelu, organizacja i technika pracy służby piętrowej oraz działu technicznego. Prowadzący - Wojciech Cichoń.

• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego specjalistycznego (2 grupy): kształcenie umiejętności komunikowania się w j. angielskim, z naciskiem na słownictwo zawodowe, umiejętności mówienia, czytania, słuchania i pisania korespondencji z zakresu j. angielskiego specjalistycznego. Prowadzący - Joanna Widomska.

• Przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie Technik hotelarstwa (1 grupa): wykorzystanie posiadanych wiadomości teoretycznych do przygotowania projektu prac związanych z obsługą gości (niezbędne do zdania egzaminu zawodowego). Prowadzący - Marcin Bielecki.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 


 

Ulotka informacyjna o projekcie - do pobrania

 

Projekt „Hotelarze przyszłości” wystartował

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w porozumieniu ze Starostą Jędrzejowskim i Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. St. Konarskiego ma przyjemność ogłosić, że w dniu 03.10.2012r. podpisano umowę na realizacje projektu pn. „Hotelarze przyszłości” w ramach działania 9.2 POKL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Realizację projektu rozpoczęto od 01.09.2012r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 75 uczniów Technikum Hotelarskiego w Jędrzejowie w okresie od 09.2012 do 30.06.2014r.

Docelowo zakłada się: zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z przedmiotów zawodowych objętych programem nauczania, zmniejszenie niedoborów edukacyjnych z języka angielskiego, przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego, uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów barmańskiego lub kelnerskiego oraz podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości przyczyniające się do określenia najbardziej optymalnej drogi rozwoju zawodowego. Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie klas hotelarskich Technikum ZSP nr 1 w Jędrzejowie. Wsparciem zostanie objęta grupa 75 uczniów tej szkoły. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wycieczka w ramach projektu „Hotelarze przyszłości”

 

"Hotelarze przyszłości" odwiedzili Targi HoReCa w Krakowie

 

Zajęcia w projekcie Hotelarze przyszłości

 

Pracownia hotelarska

 

"Hotelarze przyszłości" w Malinowym Zdroju

 

"Hotelarze przyszłości" na targach AGROTRAVEL

 

"Hotelarze" w Krynicy

 

"Hotelarze przyszłości" na kursie barmańskim i kursie kelnerskim

 

Zakończenie projektu "Hotelarze Przyszłości" w klasie maturalnej

 

Wyjazd edukacyjny do hoteli w Kielcach

 

Wyjazd na Targi HoReCa w Krakowie

 

Hotelarze Przyszłości w krakowskich hotelach

 

Hotelarze Przyszłości w krakowskich hotelach - cd.

 

"Hotelarze Przyszłości" w Malinowym Zdroju

 

Hotelarze na Targach Agrotravel

 

Warsztaty edukacyjne w Hotelu Pegaz w Krynicy

 

Zakończenie projektu "Hotelarze przyszłości"

30 czerwca 2014r. realizacja projektu "Hotelarze przyszłości" dobiegła końca. Projekt był realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska – GRYF" w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia i zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 75 uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2014r.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów zawodowych, z języka angielskiego oraz przygotowujących do egzaminu zawodowego. Odbyły się również spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia najbardziej optymalnej drogi rozwoju zawodowego oraz pedagogiem. Wiedzę praktyczną uczestnicy projektu zdobywali podczas wyjazdów edukacyjnych na targi branżowe oraz do hoteli w Kielcach, Krakowie i Uzdrowiska Malinowy Zdrój w Solcu. Odbyli również dwudniowe warsztaty w czterogwiazdkowym hotelu Pegaz w Krynicy Górskiej.

Młodzież w ramach projektu zdobyła dodatkowe kwalifikacje: grupa 30 uczniów otrzymała certyfikat ukończenia kursu barmańskiego, a grupa 45 uczniów - kursu kelnerskiego.

Z pozyskanych w ramach projektu środków Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wzbogacił się o pracownię do zajęć praktycznych z przedmiotów hotelarskich. W pracowni znajdują się: stoły restauracyjne z krzesłami, stanowisko recepcyjne, laptop z programami do obsługi gości w hotelu i restauracji, projektor z ekranem.

Całkowita wartość projektu wynosiła 292 814,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 250 814,00 zł.

Elżbieta Cichoń

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie