Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Edukacja zawodowa - szansą na lepsze jutro

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie przystępuje do realizacji projektu PO WER "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego", w ramach którego uczniowie technikum, jesienią tego roku wyjadą na dwutygodniowe staże zawodowe do Niemiec.

Zaplanowano wyjazd czterech grup - każda po 15 osób z zawodów: technik organizacji reklamy i technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk.

Organizacja WBS TRAINING AG przyjmująca naszą młodzież, mająca swą siedzibę w Dreźnie, zajmuje się organizacją dwutygodniowych zajęć praktycznych dla uczestników projektu. Ten dwutygodniowy staż to dla uczniów okres przeznaczony na zdobycie i poszerzenie praktycznych umiejętności w różnych branżach. Poznają również zakłady pracy, w których będą gościć. Program obejmuje również nabycie kompetencji kulturowych. Młodzież będzie miała również okazję sprawdzić swoją znajomość języka obcego.

Projekt rozpoczyna się od 31.12.2015 roku i będzie realizowany do 31.12.2016 roku.

 

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczyna się w poniedziałek 29 lutego 2016 roku i trwa do 15 marca 2016 roku. Nastepujące dokumenty należy wypełnić i złożyć u opiekunów projektu: p. Jolanty Tompolskiej, p. Anny Białek-Wątor lub p. Katarzyny Szydłowskiej.

Dokumenty do pobrania:

Przed wyjazdem uczestnicy programu odbędą spotkania organizacyjne przygotowujące do wyjazdu i zajęcia językowe.

 

Strona projektu: power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe

 

 


 

Przedrekrutacyjne spotkania informacyjne

 

W dniach 04.03.2016 r. oraz 07.03.2016 r. odbyły się 3 spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji do projektu "Edukacja zawodowa - szansą na lepsze jutro" sponsorowanego ze środków Funduszu Europejskiego. Spotkanie skierowane było do klas pierwszych i drugich technikum w poszczególnych zawodach.

Na spotkaniu asystentki programu przedstawiły szczegółowe informacje o projekcie, regulamin i zasady rekrutacji, dla chętnych rozdano formularze zgłoszeniowe. Uczestnicy wypełniali ankiety, których celem było pozyskanie informacji na temat oczekiwań i sugestii uczniów związanych z realizacją projektu.

Uczestnikiem projektu może zostać uczeń klasy pierwszej i drugiej technikum spełniający kryteria podane w załącznikach zamieszczonych na stronie internetowej.

 

 

 

Wyniki rekrutacji uczestników projektu

 

Do 15. 03.2016 r. chętni uczniowie z klas I i II składali formularze zgłoszeniowe do projektu. Zgłosiło się 90 uczniów. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie 70 osób (42 dziewczyny i 28 chłopców). Podczas posiedzenia Komisji sprawdzono poprawność i kompletność dokumentów zgłoszeniowych. Na podstawie zebranych informacji z dokumentów przyznano punkty zgodnie z zapisami regulaminu oraz sporządzono listy rankingowe dla każdego profilu kształcenia, które są załącznikami do niniejszego Protokołu.

 

Wynik rekrutacji dla profilu technik logistyk

Podczas rekrutacji wpłynęło 31 zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie (21M i 10K). Dbając o dobro projektu decyzją Komisji Rekrutacyjnej zdecydowano się przyjąć 18 osób ze względu na jednakową punktację osób z listy rankingowej (pozycje 16-18). Spośród 31 zgłoszonych jedna osoba nie spełniła warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 c).

 

Wynik rekrutacji dla profilu technik organizacji reklamy/technik ekonomista

Podczas rekrutacji wpłynęły 22 zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie (17K i 5M). Do projektu zostało zakwalifikowanych 16 osób (13K i 3M). Dodatkowo dbając o dobro projektu postanowiono warunkowo dopuścić do wzięcia udziału w projekcie 2 kolejne osoby z listy rankingowej (2K), które nie spełniły warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 b) i c). Komisja Rekrutacyjna w przypadku tych dwóch osób wzięła pod uwagę wyniki z poprzedniego roku szkolnego. Powyższe osoby zostaną dopuszczone do możliwości starania się o wyjazd na praktykę zawodową w przypadku uzyskania średniej powyżej 3.0 oraz uzyskania co najmniej dobrego zachowania w II semestrze roku szkolnego 2015/2016. 4 osoby nie spełniły warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 b) i c) zarówno w poprzednim semestrze, jak i w poprzednim roku szkolnym dlatego Komisja Rekrutacyjna postanowiła nie zakwalifikować tych osób do udziału w projekcie.

 

Wynik rekrutacji dla profilu technik hotelarz

Podczas rekrutacji wpłynęło 20 zgłoszeń (20K). Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób. Dodatkowo dbając o dobro projektu postanowiono warunkowo dopuścić do wzięcia udziału w projekcie 3 kolejne osoby z listy rankingowej, które nie spełniły warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 c). Powyższe osoby zostaną dopuszczone do możliwości starania się o wyjazd na praktykę zawodową w przypadku uzyskania średniej powyżej 3.0 oraz uzyskania co najmniej dobrego zachowania w II semestrze roku szkolnego 2015/2016. 2 osoby nie spełniły warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 b) i c) zarówno w poprzednim semestrze jak i w poprzednim roku szkolnym dlatego Komisja Rekrutacyjna postanowiła nie zakwalifikować tych osób do udziału w projekcie.

 

Wynik rekrutacji dla profilu technik informatyk

Podczas rekrutacji wpłynęło 17 zgłoszeń (16M i 1K). Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób (14M i 1K). Dodatkowo dbając o dobro projektu postanowiono warunkowo dopuścić do wzięcia udziału w projekcie 1 osobę, która nie spełniła warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 c). Powyższa osoba zostanie dopuszczona do możliwości starania się o wyjazd na praktykę zawodową przypadku uzyskania średniej powyżej 3.0 oraz uzyskania co najmniej dobrego zachowania w II semestrze roku szkolnego 2015/2016. 1 osoba nie spełniła warunków formalnych zgodnie z regulaminem rekrutacji punkt 4.3 b) zarówno w poprzednim semestrze jak i w poprzednim roku szkolnym dlatego Komisja Rekrutacyjna postanowiła nie zakwalifikować tej osoby do udziału w projekcie.

 


 

Zapytania ofertowe ogłaszane w ramach projektu

 


 

 

Warsztaty w Fundacji Camposfera w Klimontowie

 

Zakończenie projektu „Edukacja zawodowa – szansą na lepsze jutro”

 

 


 

Projekt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie