Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Misja i Wizja Szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.

 

W skład zespołu wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące z klasami z rozszerzonym programem nauczania:

 • biologii i chemii
 • geografii, historii i języków obcych

 

Technikum

 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik organizacji reklamy

 

Szkoły Policealne

 

Za główne zadanie uznajemy kształcenie uczniów i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego i świadomego wyboru dalszego kształcenia, a tym samym prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Dużą uwagę przykładamy do profesjonalizmu w pracy pedagogicznej. Uzyskujemy go m.in. przez:

 • wykorzystywanie zarówno sprawdzonych jak i nowych metod i form pracy
 • stosowanie mechanizmów stałej kontroli prowadzonych zajęć
 • popieranie eksperymentów pedagogicznych
 • permanentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • realizowanie programów nauczania, które odwołują się zarówno do życia współczesnego jak i tradycji.

Dbamy o wysoki poziom techniczny naszej działalności. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do:

 • bogatego księgozbioru i wideoteki w bibliotece i czytelni szkolnej
 • nowoczesnych pracowni językowych (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.rosyjski)
 • bogato wyposażonych pracowni biologii, chemii i fizyki
 • trzech w pełni wyposażonych pracowni komputerowych
 • Multimedialnego Centrum Informacji ze stałym, szerokopasmowym łączem do Internetu
 • Klubu Europejskiego.

 

Staramy się, aby w szkole każdy czuł się bezpiecznie. Możliwe jest to między innymi dzięki systemowi monitoringu oraz identyfikatorom.

Wszyscy w naszej szkole objęci są opieką pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki szkolnej.

Wprowadzając młodych ludzi w różnorodne dziedziny nauki nie zapominamy o atrakcyjnych formach spędzania wolnego czasu. Często organizujemy okolicznościowe uroczystości pamiętając o poszanowaniu historii i tradycjach kraju i regionu. Stałe miejsce w naszym kalendarzu zajmują imprezy: kulturalne, sportowe i turystyczne. Szczególnym uznaniem cieszy się coroczny pieszy rajd szlakiem patrona szkoły ks. Stanisława Konarskiego.

W planowaniu pracy szkoły uwzględniamy opinie i oczekiwania rodziców i uczniów. Współpracujemy z aktywnie działającymi ich reprezentantami – Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców.

 

Misję naszej szkoły można zatem ująć w słowach:

„Moja szkoła – mój drugi dom”

czyli:

 • bezpieczeństwo
 • przyjaźń i partnerstwo
 • wzajemny szacunek i pomoc
 • radość i zabawa
 • twórcze działanie
 • pozytywne myślenie
 • poszukiwanie wartości moralnych
 • zaangażowanie w naukę
 • rozwijanie własnych zdolności.

 

WIZJA SZKOŁY

U c z n i o w i e:

 • systematycznie pracują nad własnym rozwojem – posiadają wewnętrzną motywację do wykonywania zadań szkolnych;
 • odkrywają własne predyspozycje i talenty oraz rozwijają je uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, kształtują mechanizmy demokracji szkolnej;
 • identyfikują się z takimi cechami jak: dobro, prawda, sprawiedliwość oraz umiejętnie odróżniają dobro od zła;
 • znają historię, kulturą swojego regionu i kraju oraz odczuwają z nią więź i szacunek;
 • propagują ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych i wykazywanie się asertywną postawą wobec nich;
 • cechują się tolerancją i empatią – pomagają chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los

 

N a u c z y c i e l e:

 • są profesjonalistami – posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły;
 • dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia – są nastawieni na rozwój jego zdolności;
 • przestrzegają zasad etyki zawodowej – są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru
 • stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy;
 • ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
 • są zadowoleni ze swojej pracy.

 

R o d z i c e:

 • są autorytetami dla swoich dzieci, umacniają w nich szacunek do prawd i wdrażają ich do wartościowania w oparciu o normy moralne;
 • motywują dziecko do rozwoju;
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwo i akceptacji;
 • są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami;
 • współpracują ze szkołą biorąc udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły, udział w strukturach szkoły oraz w tworzeniu jej dobrego wizerunku.
Copyright © 2010-2021 • Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie